Hjem

Grundejerforeningen bliver ikke bedre end medlemmerne gør den!

Velkommen til Grundejerforeningen Engen, Gilleleje

Bestyrelsen

Bestyrelsen ser ud som følger:

Formand: Hanne Ladekarl, Engen 15

Kasserer: Mikkel Andersen, Engen 17

Sekretær: Annemette Raasig , Engen 7

 

Håndværkere

Hvis I mangler en håndværker så se under punktet Diverse Information.

Bestyrelsen fralægger sig ethvert ansvar for den enkelte håndværker og dennes arbejds-kvalitet. Det er alene en sag mellem opdragsgiver og opdragstager.

Men alligevel er det kun håndværkere, vi på den ene eller anden måde har kendskab til, som kommer på hjemmesiden.

Pt. har vi tilbud fra Vibe VVS og Nordkystens Fuge Service.

Hjemmesiden

Udover Engen Nyt, så er hjemmesiden dér hvor I kan finde information om vores bebyggelse, ejerforening og ejerforeningens aktiviteter.

Hjemmesiden vil løbende blive revideret. Så har I input til lay-out, funktioner mm., så er det blot at sende en mail til bestyrelsen@engen-gilleleje.dk.

Det samme gælder, hvis du har billeder eller andet indhold, du mener, har foreningens interesse, så send det per mail ligeledes til bestyrelsen@engen-gilleleje.dk.

Generalforsamling

Her findes indkaldelse og referat fra foreningens generalforsamlinger

 

Vedtægter mm

Her findes foreningens vedtægter, husorden, lokalplan samt andre juridisk gældende dokumenter

 

Bestyrelse

Navne og adresser på Bestyrelsen samt kontaktpersoner vedr. de aktive udvalg

 

Diverse information

Her findes information som bestyrelsen har fået eksempelvis i relation til husenes vedligeholdelse, håndværker tilbud/anbefalinger mm

 

Billed galleri

Galleriet indeholder billeder lige fra byggeriets start til dato og omfatter diverse større og mindre begivenheder